Informacje ogólne - regulamin

Wysyłka & Dostawa
 1. - Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy:
  • Kurierem DPD - koszt wysyłki podany w zakładce wysyłka;
  • Pocztą Polską - koszt wysyłki podany w zakładce wysyłka;
  • Paczkomaty InPost - koszt wysyłki podany w zakładce wysyłka;
 2. - Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie domdziecka24.pl, pojawia się informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jest to informacja poglądowa i nie jest ona wiążąca dla Sklepu.
 3. - Do każdego towaru dołączany jest paragon/faktura VAT, która jednocześnie stanowi dowód zakupu. Jest to dokument niezbędny
  w przypadku ewentualnej reklamacji. W przypadku jej braku prosimy o zgłoszenie tego faktu.
 4. - W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym - maksymalny okres oczekiwania przez Sklep DOM DZIECKA na wpłatę to 3 dni robocze.
Ceny
 1. Oferta prezentowana w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie www.domdziecka24.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
Zwrot towaru
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających
  z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej,
  a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
  w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  - dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. W celu usprawnienia usługi reklamacyjnej należy wypisać na kartce A4 swoje dane oraz przyczynę zwrotu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
  W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.
  Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę, a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem kuriera DPD na koszt firmy Sklep DOM-DZIECKA S.C. lub nie odbierać przesyłki.
Procedury reklamacji
 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep DOM-DZIECKA S.C. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez firmę, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Rozpatrujemy reklamacje najpóźniej
  w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Aby wysłać towar w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do opisania usterki na kartce w formacie A4.
Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.